Roessink Interieurbeplanting past natuurlijke gewasbescherming toe!

Roessink Interieurbeplanting past natuurlijke gewasbescherming toe!
Roessink interieurbeplanting

Roessink Interieurbeplanting past natuurlijke gewasbescherming toe!

Roessink Interieurbeplanting is afgelopen vrijdag in Hoofddorp gestart met de natuurlijke gewasbescherming.

Verschillende soorten ingezette bestrijders en hun effecten daarvan:

  • Effect Bladluis: Kevers en larven eten de bladluizen helemaal op. larve en als imago leven uitsluitend van bladluizen. Het product is gevoelig voor diverse chemische gewasbeschermingsmiddelen.
  • Effect Wolluis: parasiteert grotere ontwikkelingsstadia van de langstaartwolluis. Er wordt één ei per wolluis gelegd. Één nieuwe sluipwesp uit een geparasiteerde wolluis. Volwassen sluipwespen voeden zich door jongere stadia wolluis aan te prikken en leeg te zuigen. Doden hiermee ook de jonge wolluizen.
  • Effect Trips: Larven en volwassen rooftripsen actieve zoekers. Prooi bestaat uit larven en volwassen stadia van schadelijke tripsen. Voorkeur voor bladbewonende tripsen. Opbouw van populatie duurt minimaal 5-6 weken. Jonge stadia lastig te vinden in het gewas. Ook werkzaam op niet-bloeiende planten.
  • Effect Spint: inzetbaar vanaf 40% RV. Eet alle stadia van de kasspintmijt. Spintontwikkeling stopt binnen enkele dagen. Controle binnen 1-2 weken, afh. van aantasting. Anjerspintmijt wordt in mindere mate gegeten. Hoeveelheid mijten die gegeten worden is afhankelijk van de spintdichtheid, RV en tempratuur.

Door de inzet van deze natuurlijke bestrijders wordt er een natuurlijk evenwicht gecreëerd in de atrium tuin.